เมนู

สบู่เหลวและครีมอาบน้ำเด็กแคร์

ครีมอาบน้ำเด็ก และสบู่เหลวอาบน้ำเด็กทารก (Care Body Wash) ผ่านการทดสอบไฮโป-อัลเลอร์เจนิก
ทางการแพทย์ผิวหนังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยน ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
และ การแพ้ ด้วยส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ 94% และปราศจากพาราเบน ซิลิโคน สีสังเคราะห์ แอลกอฮอล์

0 - 2 ปี
2 - 4 ปี
มากกว่า 4 ปี
วัยรุ่น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ