เมนู

ติดต่อแคร์

หลากหลายเรื่องราวร้อยพันคำถามที่เกี่ยวกับผิว และการดูแลลูกน้อยของคุณแม่
แคร์พร้อมจะให้การดูแลแก่ครอบครัวของคุณและลูกน้อยในทุกช่วงวัย

ที่อยู่
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด
19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ติดต่อ
1-800-800-900 (โทรฟรี)
02-229-8383
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์
ในช่วงเวลาทำการ 8.00-16.30 น.

แสดงความคิดเห็น