ติดต่อแคร์

หลากหลายเรื่องราวร้อยพันคำถามที่เกี่ยวกับผิว และการดูแลลูกน้อยของคุณแม่
แคร์พร้อมจะให้การดูแลแก่ครอบครัวของคุณและลูกน้อยในทุกช่วงวัย

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด

19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ

02-229-8383 หรือ โทรฟรี 1-800-800-900
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00-16.30 น.