รับมือลูกรักวัย 2 ขวบ ที่ว่าวายร้ายสองขวบ

รับมือลูกรักวัย 2 ขวบ ที่ว่าวายร้าย
สองขวบ

แม่ๆหลายคนอาจเคยได้ยินว่าเมื่อลูกรักมีอายุครบ 2 ขวบ อาจเกิดพัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างจนทำให้แม่ๆปวดหัวกันได้เลย เราลองมาดูกันว่า เมื่อถึงวัย 2 ขวบ ที่ลูกเริ่มเข้าใจภาษามากขึ้น มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วมากขึ้นและที่สำคัญมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ทำให้คุณแม่อาจไม่สามารถบอกให้ลูกรักเชื่อฟังได้เหมือนเดิม มาดูกัน อะไรคือ

สัญญาณเตือนว่าลูกรักกำลังเข้าสู่ช่วง “วายร้ายสองขวบ หรือ Terrible Two”

 • มีความคิดมีเหตุผลของตัวเอง มีความเป็นตัวเองมากขึ้น คุณแม่อาจไม่สามารถบังคับให้ลูกวัย 2 ขวบทำตามได้ง่ายๆเหมือนที่ผ่านมา

 • ไม่ยอมรับการฟังคำสั่ง และมีการต่อต้านเมื่อรู้สึกไม่เห็นด้วย

 • ต้องการเรียกร้องความสนใจมากขึ้นและต้องการได้รับการตอบสนอง

 • เริ่มมีการเอาแต่ใจ จนบางครั้งไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ มีการตอบโต้ทางร่างกายได้แล้วเช่น โยนของเมื่อไม่พอใจ

 • รู้จักความเป็นเจ้าของมากขึ้น รู้จักว่าของสิ่งไหนเป็นของตัวเองและมีความหวงสิ่งของมากขึ้น

ในด้านพัฒนาการลูกรักวัย 2 ขวบ มีดังนี้

 • ลูกรักวัยสองขวบเริ่มเข้าใจภาษาและการใช้ภาษามากขึ้น สามารถบอกถึงความต้องการของตัวเองได้ เช่น หิวข้าว หรือ อยากได้อะไร

 • ในด้านร่างกาย ลูกรักสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้นโดยอาจไม่ต้องการความช่วยเหลือในการจูงมือของคุณแม่ สามารถเตะบอลหรือเริ่มขี่จักรยานคันเล็กได้เองแล้ว

 • พัฒนาการด้านภาษาและการเข้าสังคม เริ่มใช้ภาษาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สามารถแสดงออกสื่อสารบอกความรู้สึกได้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงร้องไห้เมื่อต้องการสิ่งใด วัยสองขวบนี้ลูกเริ่มสนใจว่าใครทำอะไรมากขึ้น เริ่มสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและเริ่มมีคำถามจนทำให้บางครั้งคุณแม่อาจประหลาดใจกับคำถามเหล่านั้น

 • พัฒนาการด้านการเรียนรู้ ลูกรักวัยสองขวบจะเริ่มมีความคิดซับซ้อนและสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้มากขึ้น รู้จักเหตุผลบ้าง หากไม่เห็นด้วยก็สามารถปฏิเสธ ไม่ชอบการบังคับ จะต่อต้านทันที

เด็บ2ขวบเล่นตัวต่อ

รับมือวายร้ายสองขวบและเสริมพัฒนาการให้แก่ลูกรักวัย 2 ขวบ

 • สร้างเสริมเหตุผลให้ลูกเริ่มได้เรียนรู้เรื่องราว คำศัพท์ใหม่ ลูกจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การใช้ภาษากับเรื่องราวต่างๆ ควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ

 • สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง คุณแม่อาจคอยสังเกตห่างๆ และดูว่าลูกจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองได้อย่างไร

 • สอนลูกให้รู้จักการควบคุมเมื่อต้องเจอภาวะที่ไม่ชอบใจ ลูกจะสามารถแก้ปัญหาได้และไม่ติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีและเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง เช่นการสร้างวินัย การเก็บสิ่งของต่างๆด้วยตนเอง จะทำให้ลูกมีนิสัยที่ดีติดไปถึงอนาคตด้วย

 • ด้วยร่างกายที่แข็งแรงขึ้น การเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เติบโตแข็งแรงตามวัยจะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านร่างกายที่ดีขึ้น การสร้างกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่ให้คล่องแคล่วเช่นให้ลูกได้กระโดด ปีนป่าย เตะฟุตบอล เหล่านี้จะทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

บทความที่น่าสนใจ เพื่อการดูแลผิวลูกน้อย